Monday, 4 August 2014

“जिंदगीभर नही भुलेगी वो बरसात की रात !”
"जिंदगीभर नही भुलेगी वो...........
             ..............बरसात की रात !"
 
नवीनच नोकरी होती. रुजू होऊन काही महिनेच झालेले. तेवढ्यात बदली झाली. म्हणजे आमचं ऑफिसच शिफ्ट झालं. एका धरणावरून दुस‍‍र्‍या धरणावर. आता कोणी राहत नसलेल्या भकास, अंधार्‍या चाळवजा जुनाट क्वार्टर्समध्ये आम्ही आमचं  तात्पुरतं ऑफिस उभारलं. सोबतीला आजूबाजूला फक्त जंगल,  धरणाचं पाणी आणि सोबतीला असंख्य सरपटणारे जीव. इंजिनीयरचं लाइफ म्हणजे काय असतं त्याचा अनुभव सुरू झाला.