Sunday, 10 February 2013

आर्ट ऑफ लिविंग

शांतता आहे .....किर्र शांतता आहे.....

जरा कुठे खट्ट नाही
जरा कुठे खुट्ट नाही
पायाखाली झुरळ दुसरे
मेले तरी दु:ख नाही

भरली टम्म  माझी पोतडी
नाण्यांचाही आवाज नाही
मातीत मिसळू जाणाऱ्यांचा
नाद नाही वाद नाही

सगेसोयरे चंबू गबाळे
उचलून घ्यावे चूपचाप 
हळूच घुसावे कुणाआधी
जागा मिळे आपोआप

कुठे वाजती ढोल नगारे
कुणाकडे सुतकी वारे
याचा त्याचा प्रत्येकाचा
थोडा थोडा खावा घास


एक फूल दोन अक्षता
प्रसाद घ्यावा येता  जाता
सौदा करावा फायद्याचा
हवे तेच मग वरदान


- अभिषेक 

No comments:

Post a Comment