Monday, 26 September 2011

सुचू नये अशी कविता

सुचू  नये अशी  कविता


माणूस असतो
माणूस नसतो 
आठवणींचा चिखल नासतो 

माणूस असतो
माणूस नसतो 
हुंदक्यांचा श्वास कोंडतो 

माणूस असतो
माणूस नसतो 
काळही त्यासोबत विझतो

माणूस असतो
माणूस नसतो 
पोकळीला शून्यही लाजतो

माणूस असतो
माणूस नसतो 
सुपातला पुन्हा हसतो 


- अभिषेक 
२४ सप्टेंबर २०११ 


No comments:

Post a Comment